تعرفه ثبت نام در کارگاه ها

ردیف

نام کارگاه نام مدرس تاریخ برگزاری مدت (ساعت) هزینه (ريال)
1 جایگاه و کاربردهای یادگیری ماشین در تصاویر پزشکی دکتر فاطمی زاده 1402/04/21 4 2,000,000
2 جراحی لاپاراسکوپی در محیط حقیقت مجازی دکتر میرباقری 1402/04/22 2 1,000,000
3 فرایند طراحی ایمپلنت سفارشی مهندس عبدالهی 1402/04/23 2 1,000,000
4 جراحی هوشمند با استفاده از سیستم راهبری تصویری دکتر نجف زاده 1402/04/22 2 1,000,000

همایش مدیریت هوشمند، تجهیزات و طراحی بیمارستانی به منظور تقویت همکاری ها و ارتباطات علمی بین المللی، ارتقاء و معرفی پژوهش ها و دستاوردهای علمی در مقیاس داخلی و جهانی و افزایش مشارکت اساتید و پژوهشگران ایرانی در پیشبرد جریانهای علمی جهان و با توجه به اهمیت پژوهش در ترویج و توسعه دانش و دستاورد های آن ضرورت دارد باایجاد فضایی، تبادل اطلاعات نمود.