پیام دبیر کنگره

پيام دبير کنــگره

به نام آنکه جان را فکرت آموخت و سپاس از او که ما را در راه اعتلاي دانش مدیریت هوشمند، تجهیزات و طراحی بیمارستانی در کشور ياري کرد.

همايش حاضر اولین کنگره سالانه مدیریت هوشمند، تجهیزات و طراحی بیمارستانی است که توسط دانشگاه علوم پزشکي ايران و شرکت فرادید مانای رازی برگزار مي‌گردد. اين همايش حاصل تلاش جمع کثيري از متخصصین و اساتيد ديگر رشته‌هاي پزشکي در کشور، اساتيد ايراني که در خارج از کشور فعاليت دارند، می باشد.

هدف برگزارکنندگان همايش به روز نمودن دانسته‌هاي علمي و تبادل تجربيات متخصصين در داخل و خارج کشور با متخصصين ساير رشته‌هاي پزشکي است. لذا اميد است سخنرانيها و ميزگردها و کارگاههايي که در اين سه روز برگزار مي‌شود ما را در اين راه ياري کند. لازم است از همکاري اساتيد سخنران، ‌برگزارکنندگان ميزگردها و کارگاهها تشکر کنم. همکاري صميمانه مسئولين دانشگاه علوم پزشکی ايران و شرکت فرادید مانای رازی قابل تقدير و تشکر است.

دکتر جلیل کوهپایه زاده

دبيــر کنگره


همایش مدیریت هوشمند، تجهیزات و طراحی بیمارستانی به منظور تقویت همکاری ها و ارتباطات علمی بین المللی، ارتقاء و معرفی پژوهش ها و دستاوردهای علمی در مقیاس داخلی و جهانی و افزایش مشارکت اساتید و پژوهشگران ایرانی در پیشبرد جریانهای علمی جهان و با توجه به اهمیت پژوهش در ترویج و توسعه دانش و دستاورد های آن ضرورت دارد باایجاد فضایی، تبادل اطلاعات نمود.