امروز : چهارشنبه، ۲۷ تیر ۱۴۰۳
ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
مهلت ثبت نام کاربر
1402/04/20
تاریخ برگزاری کنفرانس
1402/04/21
همایش مدیریت هوشمند، تجهیزات و طراحی بیمارستانی به منظور تقویت همکاری ها و ارتباطات علمی بین المللی، ارتقاء و معرفی پژوهش ها و دستاوردهای علمی در مقیاس داخلی و جهانی و افزایش مشارکت اساتید و پژوهشگران ایرانی در پیشبرد جریانهای علمی جهان و با توجه به اهمیت پژوهش در ترویج و توسعه دانش و دستاورد های آن ضرورت دارد باایجاد فضایی، تبادل اطلاعات نمود.